Get Adobe Flash player


Ogłoszenia Duszpasterskie

 ROK

ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Niedziela Zesłania Ducha Świętego –  Rok B

24 maja 2015 r.


Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym

„Zachowując dziewictwo osoba konsekrowana przyjmuje do swego serca dziewiczą miłość Chrystusa i wyznaje Go wobec świata jako jednorodzonego Syna, jednego z Ojcem” (VC 16).

Jezus przyszedł, aby kochać wszystkich niepodzielnym sercem, gotowym dać z siebie wszystko. Przez konsekrację ci, którzy Go naśladują, stają się do Niego podobni w sposobie kochania. Ile razy w oczach księdza albo osoby zakonnej zdarza się zobaczyć Coś więcej, niż „tylko” spojrzenie?


 1. Dziś za odśpiewanie Hymnu "Veni Creator Spiritus" możemy dostąpić łaski odpustu zupełnego
 2. W poniedziałek II dzień Zielonych Świąt NMP Matki Kościoła
 3. We wtorek Msza św. w intencji matek w Dniu Matki
 4. W sobotę 30 maja w godzinach południowych zbiórka w Starym Paczkowie na cele remontowe w parafii
 5. W sobotę od 9. oo Odwiedziny chorych
 6. Prasa Katolicka:  Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny
 7. Pielgrzymka do Sandomierza 30 czerwiec - 2 lipiec do końca maja proszę wpłatę o 50,- zaliczki
 8. Pielgrzymka samolotowa do Ziemi Świętej /luty 2016/ Program jest dostępny na naszej stronie parafialnej. Chętnych proszę o deklarację dla orientacji liczbowej. /wymagana liczba 30 osób/


ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE


Bącal  Łukasz,  kawaler,  Malerzowice Małe 16/3

Zając Justyna,  panna,  Stary Paczków 13                                   zap. II
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego –  Rok B

17 maja 2015 r.

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym

„Ci, którzy otrzymali święcenia, są żywymi wizerunkami Chrystusa - Głowy i Pasterza, prowadzącego swój Lud, który wędruje przez rzeczywistość doczesną, pomiędzy „już” a „jeszcze nie”, w oczekiwaniu na Jego przyjście w chwale” (VC 16).

Nie sposób pomyśleć o dobrej pielgrzymce bez kompetentnego przewodnika. Na drogach naszego życia Chrystus nie zostawia nas samych, ale posyła wyświęconych „przewodników”, aby pomagali nam dotrzeć do celu, którym jest dla nas zjednoczenie z Bogiem.

 1. W sobotę 23 maja w katedrze opolskiej święcenia prezbiteratu
 2. Za tydzień 24 maja Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, do której przygotowujemy się przez Nowennę do Ducha świętego
 3. Do puszki na ofiary trzęsienia ziemi w Nepalu złożyliśmy 600,- Bóg zapłać
 4. Prasa Katolicka  Gość Niedzielny
 5. Zbiórka zużytego sprzętu audiowizualnego dla Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W naszej parafii 2 czerwca 2015 roku godz. 12. oo
 6. Pielgrzymka do Sandomierza 30 czerwiec - 2 lipiec do końca maja proszę wpłatę o 50,- zaliczki
 7. Pielgrzymka samolotowa do Ziemi Świętej /luty 2016/ Program jest dostępny na naszej stronie parafialnej. Chętnych proszę o deklarację dla orientacji liczbowej. /wymagana liczba 30 osób/


ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE


Bącal  Łukasz,  kawaler,  Malerzowice Małe 16/3

Zając Justyna,  panna,  Stary Paczków 13                                   zap. I
6. Niedziela Wielkanocna –  Rok B

10 maja 2015 r.

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym

„Człowiek jest zdolny do takiej egzystencji „na wzór Chrystusa”, do jakiej zostało wezwanych w ciągu dziejów bardzo wielu ochrzczonych, jedynie na mocy specjalnego powołania i szczególnego daru Ducha Świętego” (VC 14).

Osoby konsekrowane mogą swoim życiem pokazywać, że „nie tutaj ojczyzna”, nie dlatego, że mają wystarczająco dużo determinacji, ale dlatego, że zostały wyjątkowo obdarowane. Bóg udziela im łaski wewnętrznego namaszczenia, w której pragnienia serca prowokują do codziennego wybierania ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

 • Kolekta dziś na światło. Dziś także zgodnie z prośbą ks. Biskupa Ordynariusza do puszki zbiórka na ofiary trzęsienia Ziemi w Nepalu. Bóg zapłać za ofiarę
 • W tym tygodniu Dni Krzyżowe. Istotą jest modlitwa o obfite plony ziemi i błogosławieństwo w pracy
 • W środę 13 maja wspomnienie NMP Fatimskiej. Nabożeństwo fatimskie z procesją wokół kościoła
 • W czwartek św. Macieja Apostoła, w sobotę Św. Andrzeja Boboli patrona Polski
 • W sobotę pielgrzymka dzieci komunijnych na Górę św. Anny
 • Prasa katolicka:  Gość Niedzielny
 • Od piątku Nowenna przed Zesłaniem Ducha świętego
 • Nabożeństwa Majowe odprawiamy w intencji pokoju na  świecie
 • Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej. Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 8 listopada 2014 roku (Prot. 130/14) do treści Litanii Loretańskiej włączono kolejne wezwanie. Po słowach "Matki łaski Bożej" należy odmówić wezwanie "Matko Miłosierdzia".
 • Zbiórka zużytego sprzętu audiowizualnego dla Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W naszej parafii 2 czerwca 2015 roku godz. 12. oo5 Niedziela Wielkanocna –  Rok B

03 maja 2015 r.

 • Kolekta dziś na Seminarium i inne instytucje diecezjalne. Za tydzień na światło
 • Za tydzień zgodnie z prośbą ks. Biskupa Ordynariusza do puszki zbiórka na ofiary trzęsienia Ziemi w Nepalu
 • W poniedziałek św. Floriana patrona Starzaków. Msza jubileuszowa w czerwcu,
 • W środę święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
 • W piątek Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
 • W sobotę 9 maja, o godzinie 10. oo, w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu, 14 kleryków Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, pochodzących z diecezji opolskiej, przyjmie święcenia diakonatu. Wspólnota seminaryjna o prosi o modlitwę za przyszłych diakonów, szczególnie w czasie rekolekcji, które rozpoczną się 2 maja.
 • Prasa katolicka:  Gość Niedzielny  /śmierć za kubek wody/
 • Nabożeństwa Majowe w intencji pokoju na  świecie
 • Biały Tydzień dla dzieci komunijnych
 • Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej. Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 8 listopada 2014 roku (Prot. 130/14) do treści Litanii Loretańskiej włączono kolejne wezwanie. Po słowach "Matki łaski Bożej" należy odmówić wezwanie "Matko Miłosierdzia".
 • Zbiórka zużytego sprzętu audiowizualnego dla Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W naszej parafii 2 czerwca 2015 roku godz. 12. oo