Get Adobe Flash player


Ogłoszenia Duszpasterskie

Rok św. Józefa

OBLUBIEŃCA NMP

3. Niedziela Wielkanocna – Rok B

15 kwietnia 2018 r.

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym

„Duch Pański, który - wedle biblijnego opisu stworzenia - „unosi się nad wodami” (por. Rdz 1, 2), wskazuje na tego „Ducha, który przenika głębokości Boże”; Przenika głębokości Ojca i Słowa-Syna w tajemnicy stworzenia. Jest nie tylko bezpośrednim świadkiem Ich wzajemnej miłości, z której bierze początek stworzenie, ale sam jest tą Miłością. Sam jest jako Miłość - przedwiecznym, nie stworzonym Darem. W Nim zawiera się źródło i początek wszelkiego obdarowania stworzeń.” (św. Jan Paweł II).

 • Dziś rozpoczyna się 10 Tydzień Biblijny
 • Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza - tydzień modlitwy o powołania w Kościele
 • Na Caritas złożono 450,- Dzis na światło Bóg zapłać
 • Prasa Katolicka: Gość Niedzielny 5,-
 • Dzień Otwartych Drzwi w opolskim Seminarium. 28 kwietnia 2018 r. w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi. Tegoroczne hasło tego dnia, to: ,,Obudź mnie”. W roku poświęconym Duchowi Świętemu organizatorzy nawiążą do Trzeciej Osoby Boskiej, którą symbolizuje na naszym plakacie gołębica. W programie m.in. zwiedzanie seminarium, spotkania w mniejszych grupach dla dzieci i młodzieży, Msza Święta, koncert zespołu i nabożeństwo. Będzie też ciepły posiłek i coś na słodko.
 • 7. Diecezjalne Święto Rodziny w Jemielnicy. We wtorek 1 maja w Jemielnicy odbędzie się 7. Diecezjalne Święto Rodziny. Jest ono od kilku lat okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji oraz do promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu nowych członków.

Zapowiedzi przedślubne:

Szwagra Bartłomiej, stanu wolnego, Wilamowa 67,

Wilczek Dagmara, stanu wolnego, Paczków, Cisiecka 20           Zap. III
2 Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego – Rok B

8 kwietnia 2018 r.


Nauczanie papieskie o Duchu Świętym

„Kiedy więc, w czasie wydarzeń Pięćdziesiątnicy, Piotr mówi o grzechu tych którzy „nie uwierzyli”, którzy wydali na haniebną śmierć Jezusa z Nazaretu - to słowa jego są zarazem świadectwem o zwycięstwie nad grzechem. Jest to zwycięstwo, które dokonało się poniekąd za pośrednictwem tego właśnie grzechu - największego, jakiego człowiek mógł się dopuścić: zabójstwa Jezusa, Syna Bożego, współistotnego Ojcu! Podobnie jednak, jak śmierć Boga-Syna przezwyciężyła ludzką śmierć, tak również grzech ukrzyżowania Boga-Syna przezwycięża ludzki grzech!” (św. Jan Paweł II).

 • Dziś rozpoczyna się 74 tydzień Miłosierdzia
 • Uroczystość Miłosierdzia. O 15 oo - Koronka do Miłosierdzia
 • W poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Możliwość podjęcia się duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
 • w środę Emaus Kapłańskie w Jemielnicy o 16. oo
 • kolekta dziś na Caritas diecezji opolskiej za tydzień na Seminarium w Opolu /wyznaczone przez Kurię/
 • Prasa Katolicka: Gość Niedzielny 5,-

Zapowiedzi przedślubne:

Szwagra Bartłomiej, stanu wolnego, Wilamowa 67,

Wilczek Dagmara, stanu wolnego, Paczków, Cisiecka 20           Zap. II