Get Adobe Flash player


Grudzień 2014
BuaXua Calendar

Ogłoszenia Duszpasterskie

 ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

             Czwarta Niedziela Adwentu –  Rok B

21 grudnia 2014 r.

Prorok Natan dał Dawidowi prostą radę. Zapewniając króla, że Bóg jest z nim, rzekł: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu”. Nam już niebawem Kościół będzie zwiastował o wiele wspanialszą rzeczywistość: tajemnicę Boga, który stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Jak co roku posłuży się przy tym słowem proroka Izajasza: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”, a także słowem św. Pawła: „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas”. Wybrzmią też słowa anioła do pasterzy: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. Od nas będzie jednak zależało, jak na te słowa odpowiemy. Dlatego warto wziąć pod uwagę dobrą radę proroka: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu”. W tym stwierdzeniu zawarte jest bardzo konkretne zadanie. Dobrze będzie już dziś, indywidualnie, ale też w gronie rodzinnym, określić sposób przeżycia świąt (…).

Przede wszystkim w tych dniach Oktawy Bożego Narodzenia i aż po Niedzielę Chrztu Pańskiego trzeba rozradować się Dzieciątkiem Jezus i jak najwięcej dziękować Bogu za to, że dał nam swego Syna i że okazana w ten sposób wielka łaska niesie nam zbawienie. Dlatego w tych dniach trzeba zadbać o to, aby jak najczęściej uczestniczyć w Eucharystii, która stanowi najlepszą formę wyrażenia Bogu wdzięczności i przyjęcia Jezusa do swego serca. Msza święta to przecież czas Bożego Narodzenia i możliwość rozwoju Bożego życia w nas. Nie możemy więc pozwolić na to, aby pragnienie Jezusa obudzone w adwencie nie przyniosło dojrzałego owocu.

Z listu pasterskiego Biskupa Opolskiego

 • Dziś od 17. oo w obu kościołach okazja do spowiedzi. Będą kapłani z dekanatu
 • W poniedziałek od 9. oo przedświąteczne Odwiedziny Chorych
 • W środę Wigilia Narodzenia Pańskiego. Zachęca się do religijnego przeżycia świąt oraz pielęgnowania zwyczajów wigilijnych: abstynencja od pokarmów mięsnych, łamanie się opłatkiem , wspólna modlitwa z fragmentem Ewangelii, życzenia, wspólny śpiew kolęd /NDN nr 59/
 • W czwartek Narodzenie Pańskie: Pasterka w Wilamowej o 22. oo w kościele parafialnym o północy
 • Kolekta z Pasterki na Fundusz Ochrony Życia,
 • W piątek Św. Szczepana błogosławieństwo owsa. Kolekta na Wydział Teologiczny w Opolu
 • W sobotę Św.  Jana Ewangelisty -  błogosławieństwo wina miłości
 • W przyszłą niedzielę Św. Rodziny kolekta na fundusz Światowych Dni Młodzieży
 • W niedzielę po Mszach błogosławieństwo dzieci ku czci Św. Młodzianków
 • Zachęca się dzieci do Adoracji Dzieciątka w szopce betlejemskiej
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny świąteczny 7,- podwójny numer i Miłujcie się
 • Dyspensa biskupów diecezjalnych na 26 grudnia 2014 r.
 • Kolekta na potrzeby organizacyjne ŚDM w Niedzielę Świętej Rodziny.  Księża Biskupi na posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski w październiku br. podpisali List Episkopatu nt. przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, który był odczytany w niedzielę 9 listopada, oraz zatwierdzili 4 terminy kolekt na potrzeby organizacyjne ŚDM. Pierwsza z nich miała się odbyć 16 listopada. Ze względu jednak na „zagęszczenie” zbiórek w tym okresie, w naszej diecezji nie została ona przeprowadzona. Po konsultacji z Radą Kapłańską pierwszy z terminów tychże kolekt w naszej diecezji został wyznaczony na Niedzielę Świętej Rodziny 28 grudnia br. Kolejne zaś, podobnie jak w całej Polsce, na następujące niedziele: 17 maja 2015 r., 15 listopada 2015 r. oraz 15 maja 2016 r.

 • W niedzielę 28 grudnia rozpoczynam wizytę duszpasterską

 

Niedziela 28 grudnia 2014   od 14. oo

Od rodziny Sacha /8/  wraz z rodziną Ciapała /26a/  do rodziny Bodzioch/28/

Poniedziałek 29 grudnia 2014 od 10. oo

od rodziny Kania /29/ do rodziny Jaszczurowski  /55/

Wtorek 30 grudnia 2014 od 10. oo

od rodziny Zawiła /59/ do Gnieciak /86/

Piątek 2 stycznia 2015 od godz. 10. oo

od rodziny Wilgan /86a/ do pani Rajfur /94/

Sobota 3 stycznia 2015 od godz. 10. oo

od rodziny Wykurz /1/ do rodzony Szafarczyk /21/


Trzecia Niedziela Adwentu –  Rok B

14 grudnia 2014 r.


Refleksja

„Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona”.

Jeśli już dziś wiesz, że podczas zbliżających się świąt będziesz taki sam, „jak zawsze”, że nic się nie zmieni, to musi to być przygnębiające. Adwent adwentem, a życie życiem. Jasne, że są roraty, jakieś tam postanowienia, ale wydaje, że „barbarzyństwo współczesności” odziera codzienność z wymiaru duchowego, a o tzw. magii świąt przypominają natrętne reklamy. Krótko przed świętami iść do spowiedzi, zacisnąć duchowego pasa, aby przez święta nie nagrzeszyć i tyle. Z drugiej strony gdy słyszysz, że mógłby teraz, zaraz, Chrystus przyjść ponownie i nastąpiłoby to, co nazywają „końcem świata”, to rodzi się w Tobie strach. Przecież nie jesteś jeszcze gotowy. Jeszcze tyle spraw i relacji jest do naprawienia i przepracowania. To w końcu jak to jest? Do świąt się nie za wiele zmieni, ale do ponownego przyjścia Jezusa już tak? Bo to będzie kiedyś i wydaje się prawie nierealne? Jeśli nie wierzysz, że do kolejnego Bożego Narodzenia serce się zmieni, to nie licz, że kiedykolwiek przygotujesz się na koniec świata, bo z każdymi kolejnymi świętami może być podobnie.

Słowo Boże mówi, że jest nadzieja. Nie w nas, ale w Bogu. On uświęca, On wzywa, On jest wierny. On nas przygotuje na spotkanie z przychodzącym Chrystusem. Co zrobić, żeby tak się stało? Św. Paweł nam radzi: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”. Zawsze się znajdzie powód to niezadowolenia, ale obok niego jest o wiele więcej powód do wdzięczności i szczerego powiedzenia: „Boże, skoro jesteś tak dobry, to chcę Ci zaufać. Prowadź mnie i czyń ze mną, co chcesz”.
      Druga Niedziela Adwentu –  Rok B

7 grudnia 2014 r.


Refleksja

„Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki”.

Którędy ma przyjść do mnie Chrystus? Przez moje emocje, nad którymi nieraz nie panuję? Przez moje myśli pełne pytań? Przez moją rozpędzoną codzienność? Przez moje relacje z bliskimi, którym daleko do doskonałości? Gdzie we mnie jest droga dla Pana?

Szukając drogi Pańskiej, czuję, że mojemu życiu przydałby się plan remontowy. Nie pobieżny, oszczędny, ale całościowy, abym Jego przyjścia nigdy nie przeoczył. Trudno tę intuicję nazwać wprost potrzebą nawrócenia, ale na pewno potrzebuję zwrócić się choć trochę w stronę Jezusa. Może wtedy zastanie mnie w postawie czuwania.

Psalm podpowiada nam dzisiaj: „Spotkają się ze sobą łaska i wierność”. Remont moich dróg zaczyna się od mojej wierności. Mieszczą się w niej cnoty, czyli konkretne postawy pielęgnowania tego, co dobre. W adwencie, spośród nich, na pierwszy plan wysuwają się: cierpliwość, pokora i posłuszeństwo. Gdy spotka się z nimi łaska przychodzącego Chrystusa, to życie zaczyna „smakować”, bo zostało urządzone według „przepisu” Boga. • Rok Życia Konsekrowanego w Kościele. Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016  w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny  /Świadectwo porwanego ks. Mateusza Dziedzica 44 dni niewoli /
 • Dziś kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje, przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na Kościół na Wschodzie. za tydzień na światło. Bóg zapłać za ofiarę
 • W poniedziałek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dzieci komunijne otrzymają medaliki z Niepokalaną.


Pierwsza Niedziela Adwentu –  Rok B

30 listopada 2014 r.


„W Chrystusie Jezusie zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

Pierwsza niedziela adwentu to zarazem początek nowego roku kościelnego. Wiele razy słyszeliśmy, że to właśnie dzisiaj mamy wspaniałą okazję do tego, by przypomnieć sobie o sprawach najważniejszych i jednocześnie nadać odpowiedni kierunek nie tylko naszemu życiu parafialnemu, ale też rodzinnemu i osobistemu.

Tematem rozpoczynającego się roku kościelnego są słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jakie rodzą w nas skojarzenia? Jakim echem odbijają się w naszych sercach? Z jednej strony możemy się przed nimi bronić, twierdząc, że przecież się staramy, chodzimy do kościoła. Niech więc usłyszą to ci, którzy w codzienności nas gorszą, albo wskutek różnych intryg są wręcz przyczyną naszego cierpienia. Czy jednak my sami nie potrzebujemy nawrócenia – po to, by bardziej ufać Bogu, bardziej kochać, mieć w sercu więcej pokoju?

Z drugiej strony wezwanie do nawrócenia może w nas pomnożyć poczucie winy. Przecież tyle jest jeszcze do zrobienia. To i tamto muszę naprawić, albo poprawić. Kiedy wreszcie będę mógł ze spokojem odetchnąć?

Św. Paweł w 1 Liście do Koryntian uspokaja nas, pisząc: „nie brakuje wam żadnego daru łaski”. Jesteśmy potężnie „uzbrojeni” do pięknego i świętego życia. Może więc nawrócenie, w adwencie i w całym roku liturgicznym, będzie oznaczało:

- zobaczyć jak wiele Bóg dla nas zrobił, jak bardzo nas obdarował

- przyjąć Jego Miłość i dary, które przynosi w Jezusie – na nowo Go pokochać

- odrzucać to, co nie pozwala zobaczyć Bożej miłości i się nią dzielić

 • Dziś na nabożeństwie błogosławieństwo wieńców adwentowych, świec i opłatków
 • Rok Życia Konsekrowanego w Kościele. Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016  w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny  /Sam Bóg wystarczy postać Św. Teresy a Avila/
 • Adwent jest okresem przygotowania do Narodzenia Pańskiego i oczekiwania drugiego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Nie jest to jeszcze czas świąteczny, dlatego nie należy od początku Adwentu  ozdabiać swoich domów dekoracjami bożonarodzeniowymi.
 • W czwartek przypada wspomnienie św. Barbary, dziewicy i Męczennicy, patronki górników.
 • W sobotę przypada wspomnienie św. Mikołaja, biskupa.
 • Pierwszy czwartek miesiąca (Godzina święta w intencji powołań kapłańskich), piątek i sobotę miesiąca.
 • W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje, przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na Kościół na Wschodzie.
 • W sobotę od 9. 3o  odwiedziny chorychROK RODZINY

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata –  Rok A

23 listopada 2014 r.

 Refleksja

Kim jest Chrystus Król? Jak sam o sobie powiedział, jest sługą, który: życie swoje oddaje za drugiego człowieka, leczy słabości ludzkiego ducha i ciała, z litością pochyla się nad biednymi, chorymi, cierpiącymi i nikogo nie odrzuca. Jest sługą całkowicie posłusznym swojemu Ojcu. Chrystus jest także władcą. Ma władzę nad ludzkim grzechem, nad szatanem, nad śmiercią. Absolutna władza Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem objawia się w dniu Zmartwychwstania, kiedy to zostają ostatecznie pokonane.

Królestwo, które przynosi Mesjasz, jest królowaniem prawdy i życia, łaski i sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nie jest to królestwo jedynie dla wybranych, nie realizuje się gdzieś w zaświatach czy też w doskonałej rzeczywistości nieba. Królestwo Boże jest tu, i każdy z nas jest zaproszony do realizacji tegoż królestwa. Chrystus wstępując do nieba, przekazuje uczniom, a przez nich każdemu z nas, godność królewską i władzę.

Co na początku XXI wieku może oznaczać uczestnictwo każdego chrześcijanina w królewskim urzędzie Chrystusa? W wymiarze chrześcijańskim panować znaczy przede wszystkim służyć. Jednak służba, jak zauważa św. Jan Paweł II, domaga się duchowej dojrzałości. „Aby umiejętnie i skutecznie służyć drugim, trzeba umieć panować nad samym sobą, trzeba posiadać cnoty, które to panowanie umożliwiają”. W praktyce władza powinna oznaczać przezwyciężanie w sobie i w otaczającym nas świecie grzechu i zła oraz kierowanie się we wszystkich decyzjach głosem sumienia”.

Ewa Porada


 • Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za odmówienie Aktu Poświęcenia Chrystusowi Królowi można dostąpić łaski odpustu zupełnego.
 • Na nabożeństwie ministranci będą odnawiać swoje przyrzeczenia
 • W poniedziałek po Mszy wieczornej katecheza dla dzieci komunijnych
 • We wtorek  w Wilamowej o 15. 3o
 • W czwartek katecheza dla bierzmowanych klasa III gimnazjum /z rodzicami/
 • Zaproszenie Biskupa Opolskiego na Ekumeniczną Modlitwę Młodych
 • Europejskie Spotkanie Młodych Taize odbędzie się w tym roku dniach od 29 grudnia 2014 do 2 stycznia 2015 roku w pięknej Pradze. Zgromadzi ono dziesiątki tysięcy młodych ludzi pragnących uczestniczyć w kolejnym etapie „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię”, zainicjowanej przez Brata Rogera w końcu lat siedemdziesiątych.
 • XXI Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Tegoroczne XXI Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przypada w roku jubileuszowym, w którym Caritas Diecezji Opolskiej obchodzi 25 lecie swojej działalności. Opolska Caritas uczestnicy w Wigilijnym Dziele od samego początku. Cieszy nas świadomość, że pomimo upływającego czasu i sytuacji demograficznej jaka panuje w naszej diecezji, ilość rozprowadzanych świec utrzymuje się na stałym poziomie i przekracza 80 tysięcy. Uzyskany dochód zostanie przeznaczony w części na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin, a w drugiej części na dofinansowanie projektów dla dzieci organizowanych przez Parafialne Zespoły Caritas.
 • Ogłoszenie o ofercie programowej Radia Doxa. Zachęcamy do słuchania Pulsu Regionu - audycja w Radiu Doxa od poniedziałku do piątku, po 18. 3o. W najbliższym tygodniu (24-28.11) Puls Regionu poświęcony będzie biskupowi Józefowi Marcinowi Nathanowi. Trumna z jego prochami trafiła ostatnio do Branic, ukochanego miejsca bp. Nathana.
 • Do puszki na odbudowę katedry w Sosnowcu złożyliśmy 235,-
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny  i Mały Gość Niedzielny
 • Na stoliku czasopismo Dobre Nowiny poświęcone Bł. Karolinie Kózkównie w 100 lecie męczeństwa /za darmo/


33. Niedziela Zwykła –  Rok A

16 listopada 2014 r.


 Refleksja

„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Często wydaje się nam, że błogosławieństwa usprawiedliwiają, a nawet propagują postawę bierności, niezaradności i lękliwości, że Jezus uczynił z nich cnotę i w ten sposób wziął w obronę wszystkich leni i cwaniaków. W żadnym wypadku - taka interpretacja jest nieporozumieniem! Przypowieść o talentach stanowi dobrą wskazówkę interpretacyjną dla błogosławieństw i wielu innych tekstów Ewangelii dotyczących postawy chrześcijanina.

Uczeń Chrystusa to człowiek odważny, wielkoduszny, zaangażowany i pracowity, niepoddający się zniechęceniu, małostkowości i lenistwu. Jest raczej gwałtownikiem, który zdobywa królestwo niebieskie przebojem, który wszystko stawia na Chrystusa i nie boi się ryzyka. Powołanie chrześcijańskie to wezwanie, a nawet zobowiązanie, do osobistej gorliwości, rozwoju i dobrej organizacji pracy. Oczywiście: jest jasne, że Jezusowi nie chodzi o finansowy zysk, o oprocentowanie lokat i wydajność inwestycji. Ale na pewno chodzi o inwestycje duchowe, czyli pracę nad sobą, nad swoją wiarą, powołaniem, gotowością do służby i podejmowania różnych zadań.

Te zadania są zróżnicowane, zależnie od indywidualnych możliwości człowieka. Obala to fałszywy, ale za to bardzo popularny mit, że wszyscy mają takie same żołądki. Wcale nie: każdy człowiek jest inny, inaczej wyposażony, ma inne upodobania, uzdolnienia i możliwości. Ale każdy jakieś ma! Nie ma nikogo pozbawionego całkowicie szans. Dlatego najpierw trzeba dobrze rozeznać swoje możliwości i dostosować do nich pułap wymagań. Skromniejsze wyposażenie nie oznacza wcale mniejszych szans, tylko inną miarę efektów.

ks. Mariusz Pohl


 • Przed kościołem do puszki ofiara na odbudowę katedry w Sosnowcu
 • Dziś  święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu.
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny/Światowe Dni Młodzieży w Krakowie/
 • W przyszła niedzielę uroczystość Chrystusa Króla


Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

9 listopada 2014 r.

 Refleksja

Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie Matka i Głowa wszystkich kościołów świata. Jest ona symbolem jedności i powszechności całego Kościoła. Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce.

W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś zachęcamy młodych ludzi w całej Polsce do osobistego zaangażowania w to dzieło i służące mu programy duszpasterskie. Od tegorocznej Niedzieli Palmowej przeżywamy pielgrzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki Bożej. Docierają one wszędzie: nie tylko do kościołów i na miejskie place, ale też do wiosek dziecięcych, domów pomocy

społecznej, na uczelnie, do szkół, hospicjów i więzień. To czas łaski dla całego Kościoła w Polsce. Od tego, jak go przeżyjemy, zależą przyszłe owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak przygotowań duchowych, zaangażujcie się w prace wolontariatu ŚDM i zaproście na tę drogę Waszych rówieśników, którzy być może pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła. Pokornie prosimy też wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne, aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc.

Z listu biskupów polskich


 • Dziś kolekta na światło. Przed kościołem do puszki zbiórka na Pomoc Kościołowi w potrzebie
 • We wtorek Narodowe Święto Niepodległości. Wspomnienie św. Marcina Biskupa
 • W przyszłą niedzielę Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu.
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny
 • W czwartek katecheza dla bierzmowanych po mszy wieczornej
 • w sobotę w Wilamowej po mszy wieczornej katecheza dla bierzmowanych trzy klasy
 • W niedzielę 9 listopada przeżywamy  6. Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym, który poświęcony jest Syrii. Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie są obecni niemal od samego początku chrześcijaństwa. To tereny nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z największych wspólnot chrześcijańskich. Wyrazem naszej solidarności niech będzie modlitwa podczas Mszy św. i nabożeństw oraz przeprowadzenie zbiórki przed kościołami całej diecezji.Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

2 listopada 2014 r.


 Refleksja

Św. Ambroży napisał: „Nie należy wierzyć jedynie oczom ciała: bardziej widzialne jest to, co niewidzialne, gdyż ono jest wieczne, tamto zaś doczesne. Lepiej pojmuje się nie to, co oglądają oczy ciała, ale co dostrzega dusza i umysł”.

Tajemnica śmierci budzi we mnie strach zmieszany z szacunkiem. Wiara wydaje się w tym przypadku ukojeniem, ale ciągle mam wrażenie, że mogłaby być silniejsza. Wielu tęskni za taką wiarą, która pozwoli zobaczyć, co kryje się pod zasłoną śmierci. Czy byłbym spokojniejszy mogąc zobaczyć choć trochę wieczności? Może byłoby mi prościej nie wpaść w szaloną gonitwę, która zagmatwaną codzienność próbuje rozszerzyć do granic wieczności.

„To, co niewidzialne jest wieczne”. Tajemnica to coś więcej niż tu i teraz. Nie potrafię podejść do śmierci jak do równania w matematyce, wzoru w chemii, czy usterki w samochodzie. Mogę za to uklęknąć w zadumie, bo przecież „lepiej pojmuje się nie to, co oglądają oczy ciała, ale co dostrzega dusza i umysł”.

Za zasłoną śmierci są moi bliscy. Żyją, ale inaczej niż ja. Na szczęście miłość przenika przez tajemniczą granicę, między tym co widzialne i niewidzialne. Ubogacę moją zadumę modlitwą i Komunią Świętą. Wówczas to, co niewidzialne stanie się oswojone miłością.30 Niedziela Zwykła –  Rok A

26 października 2014 r.

ODPUST KU CZCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH


 Refleksja

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie”.

Boli nas we współczesnym świecie to, że wiele słów nie ma pokrycia w rzeczywistości. Dlatego, gdy słyszymy o miłości od razu chcielibyśmy dodać, że w tym przykazaniu nie chodzi o piękne obiecanki, ale o życie. A w życiu pragnienie nie zawsze potrafi przekuć się na konkretną decyzję. Nie chcę Ci robić rachunku sumienia, ani tym bardziej zachęcać do tego, by w miejsce miłości, niejako asekuracyjnie mówić o szacunku.

„Będziesz szanował Pana Boga swego” – jakże łatwiejsze byłoby to przykazanie! Tymczasem Bóg czeka na Twoją miłość. Słabą, nieporadną, może nieraz zranioną, ale jednak miłość.

Jeśli kocham, to tęsknię i chcę się spotykać. Szczególnym miejscem spotkania z Bogiem jest kościół. Do kościoła na Mszę świętą przynoszę moje życie z problemami i troskami, a Chrystus daje mi Swoje Boskie życie, o wiele więcej, niż mogę się spodziewać, prosić i marzyć. Im bardziej kocham Boga, tym bardziej cieszę się kościołem, jako miejscem spotkania z Oblubieńcem. W świetle miłości mój kościół staje się dla mnie naprawdę drogi i chcę się o niego troszczyć. • W sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych. Po mszach św. nabożeństwo i procesja na cmentarze.
 • W przyszłą niedzielę wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych. Kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu
 • Projekt duszpasterski „Rodzice modlą się różańcem za dzieci”.
 • Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub pół pu­bliczną w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych mogą do­stąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki uzyskania odpustu: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świę­tego; przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii świętej.
 • Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopa­da i spełnią przepisane wyżej warunki mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.
 • Akademia Duchowości. Diecezjalny Koordynator Ruchów i Stowarzyszeń, ks. Mateusz Buczma, oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych pogłębieniem życia modlitewnego do udziału w Akademii Duchowości – cyklu ośmiu comiesięcznych spotkań wprowadzających w modlitwę osobistą i wspólnotową. Akademia odbywać się będzie w soboty, raz w miesiącu w Winowie. Pierwsze spotkanie 25 października. Szczegóły na plakacie w
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny   i Mały Gość Niedzielny

OGŁOSZENIA  20 - 26 października 2014

29 Niedziela Zwykła –  Rok A

19 października 2014 r.

Refleksja

„Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, to, co należy do Boga”.

Tym stwierdzeniem Jezus podkreśla, że wartość człowieka nie określa się miejscem w społeczności politycznej. Podstawowym powołaniem i przeznaczeniem człowieka jest uczestnictwo w życiu Boga. Obywatele czerpią ze strony państwa (Cezara) określone profity, np. prawa, infrastrukturę, ubezpieczenia, zasiłki, opiekę zdrowotną i z tej racji są zobowiązani płacić podatki i w sposób odpowiedzialny angażować się w walkę o prawdę i sprawiedliwość społeczną. Z drugiej jednak strony należą do Boga, mają odbity w sercu Jego obraz, podobieństwo, dlatego powinni oddawać Bogu cześć, uwielbienie. Wolność jest umiejętnością oddawania każdemu tego, co się mu należy.

Jezus rozdziela religię od polityki. Ale nie na zasadzie przeciwieństw: czarne-białe, wróg-przyjaciel, Cezar-Bóg. Religia i polityka, choć są odrębne, wiążą się ze sobą. Domena Boga obejmuje wszystkie inne. Nie ma podziału na sfery sakralne, duchowe i świeckie, w których nie ma Boga. Bóg ma uniwersalne prawo wglądu.

Czy nie dzielę rzeczywistości na sferę świecką i sakralną? Jak wypełniam obowiązki społeczne i polityczne? Czy biorę odpowiedzialność (na moim odcinku) za kształt państwa? Czy oddaję Bogu to, co należy do Boga, a Cezarowi to, co należy do Cezara?

Stanisław Biel SJ


 • Dziś Światowy Dzień Misyjny.  Kolekta na Misje. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny w Kościele.
 • Dziś liczenie Dominicantes i Comunicantes
 • W czwartek Adoracja Diecezjalna. Rozpoczęcie o 13. oo Mszą św. w intencji †† kapłanów. Jest to rocznica śmierci ks. Romana Fita.
 • Na Fundusz Dzieło Trzeciego Tysiąclecia złożyliśmy 350,-
 • Za tydzień odpust parafialny ku czci Wszystkich świętych. Okazja do spowiedzi w sobotę od 18. oo. Będą kapłani z dekanatu.
 • W tygodniu w środę wspomnienie Św. Jana Pawła II
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny   /Beatyfikacja Papieża Pawła VI/
 • Obchód Tygodnia Misyjnego w Kędzierzynie-Koźlu (z udziałem Telewizji Trwam). Ksiądz Biskup Paweł Stobrawa, telewizja Trwam, Ojcowie Oblaci z parafii p.w. św. Eugeniusza de Mazenod oraz duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej serdecznie zaprasza na uroczysty obchód Tygodnia Misyjnego do Kędzierzyna-Koźla w poniedziałek 20 października br. Program uroczystości: 16.3o - Spotkanie Biur i Kół Radia Maryja; 17.35 - Program Słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży, 18.oo - Anioł Pański, 18.15 - Msza św. Pontyfikalna pod przewodnictwem ks. bpa. Pawła Stobrawy. Całość uroczystości będzie transmitowana na żywo w Telewizji Trwam. Ponadto tematy misyjne będą omawiane w Rozmowach Niedokończonych w Radiu Maryja w godz. 21.30 do 23.35.