Get Adobe Flash player


Ogłoszenia Duszpasterskie

  ROK

ŻYCIA KONSEKROWANEGO


1. Niedziela Adwentu – Rok C

29 listopada 2015 r.c

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym

„Osoba konsekrowana zostaje powołana wraz z Janem, aby wziąć do siebie Maryję, kochać Ją i radykalnie naśladować, zgodnie z naturą swego powołania, a w zamian doznawać od Niej szczególnej macierzyńskiej dobroci.” (VC 28).

Ubóstwo, czystość i posłuszeństwo przeżywane są z pasją, gdy znajdują zakorzenienie w relacjach. Najważniejsza jest relacja z Bogiem – Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Gdy osoba konsekrowana przyjmuje, że Maryja jest dla niej naprawdę Matką, to zaczyna się piękna więź miłości, która sprawia, że proste czyny stają piękne.


 1. Dziś w Opolu w Seminarium Ekumeniczna Modlitwa Młodych
 2. W czasie nabożeństwa adwentowego błogosławieństwo wieńców adwentowych, świec i opłatków na stół wigilijny
 3. W tym tygodniu przypada święto św. . Andrzeja oraz św. Franciszka Ksawerego
 4. W tym tygodniu Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca
 5. Zachęcam do duchowego wysiłku przez uczestnictwo w Roratach i zachowujemy trzeźwość
 6. W tym tygodniu w sobotę Odwiedziny chorych od 9. 3o
 7. Dziś  w niedzielę I niedziela Adwentu na nabożeństwie błogosławieństwo Wieńców Adwentowych, świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz opłatków na stół wigilijny
 8. Kolekta w II niedzielę Adwentu na potrzeby Seminarium i innych instytucji diecezjalnych
 9. Gość Niedzielny   i Mały Gość Niedzielny

10. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Przesłanie duchowe wigilijnej świecy powoduje, że co roku sięga po nią ponad 80 tysięcy mieszkańców naszej diecezji. Caritas informuje także, iż w bieżącym roku część dochodu uzyskanego z Wigilijnego Dzieła zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów pomocy dla dzieci i młodzieży, które organizują Parafialne Zespoły i Szkolne Koła Caritas.Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – Rok B

22 listopada 2015 r.

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym

„Maryja jest wzniosłym przykładem doskonałej konsekracji, wyrażającej się pełną przynależnością do Boga i całkowitym oddaniem się Jemu ” (VC 28).

Gdy patrzymy na nasze kościoły i kaplice, to mamy przekonanie, że są one miejscami świętymi, ze względu na mieszkającego w nich Jezusa. Jego obecność je uświęca. Pomyślmy podobnie o Maryi. Ta, która nosiła pod sercem Syna Bożego sama stała się świątynią. Duch Święty ją konsekrował. Osoby konsekrowane, podobnie jak Maryja, „noszą” w sobie Jezusa, który je uświęca.

 1. W gablotce jest wywieszona lista osób KANDYDATÓW do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, których wybierzemy w niedzielę 29 listopada. Przypominam że w Starym Paczkowie wybieramy 5 osób a w Wilamowej 4 osoby spośród osób na liście.
 2. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, to ostatnia niedziela Roku Kościelnego, Za tydzień I niedziela Adwentu
 3. Za odmówienie Aktu Poświęcenia Chrystusowi Królowi możemy dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami
 4. W gablotce wywieszona jest lista na sprzątanie w Starym Paczkowie
 5. Dziś także wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej.
 6. W przyszłą niedzielę I niedziela Adwentu na nabożeństwie błogosławieństwo Wieńców Adwentowych, świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz opłatków na stół wigilijny
 7. W poniedziałek katecheza dla bierzmowanych kl. III, w Wilamowej w sobotę
 8. Gość Niedzielny   i Mały Gość Niedzielny
 9. Zaproszenie na Ekumeniczną Modlitwę Młodych. I niedzielę Adwentu 29 listopada 2015 r. o godz. 15.30 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

10.  Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Przesłanie duchowe wigilijnej świecy powoduje, że co roku sięga po nią ponad 80 tysięcy mieszkańców naszej diecezji. Caritas informuje także, iż w bieżącym roku część dochodu uzyskanego z Wigilijnego Dzieła zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów pomocy dla dzieci i młodzieży, które organizują Parafialne Zespoły i Szkolne Koła Caritas.