Get Adobe Flash player


Ogłoszenia Duszpasterskie

ROK RODZINY

OGŁOSZENIA 15 - 21  września  2014

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego –  Rok A

14 września 2014 r.

 Refleksja

„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.

Wielką popularnością w księgarniach religijnych cieszy się książka „Moc uwielbienia”. Opowiada o tym, jak zmienia się życie człowieka, gdy zaczyna szczerze Bogu dziękować i Go uwielbiać. Autor, Merlin Carothers, dzieli się doświadczeniem rozmów z ludźmi, których problemy „powaliły na łopatki”. „Podziękuj za to Bogu?” – prowokacyjna zachęta, spotykała się początkowo z niezrozumieniem, zdziwieniem, a nawet buntem zrozpaczonych rozmówców. „Jak mogę za to dziękować? Przecież to jest złe. Przez to cierpię!”. Merlin z rozbrajającą szczerością mawiał wtedy: „Ale gdyby nie to doświadczenie, nie przyszedłbyś tak szczerze do Boga! Nie miałbyś potrzeby tak bardzo Go szukać”.

Dziękując za wszystko, wyrażamy naszą ufność, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28). Także w tym, co nas boli, czego nie rozumiemy, na co nie potrafimy się zgodzić. Skoro Bóg nawet w takich sytuacjach myśli o naszym dobru, to świadczy o tym, że Mu naprawdę zależy i że On sam jest dobry. Z autentycznym dziękczynieniem idzie w parze uwielbienie, innymi słowy: wywyższenie Boga. Już nie za coś, ale ze względu na to, jaki jest Bóg.

Wywyższenie Jezusa dokonało się na krzyżu, na Golgocie. On oddał Swoje życie, abym mógł żyć wiecznie z Nim i w Nim. A jak jest na mojej Golgocie – w moim sercu? Czy wywyższyłem już Jezusa?


OGŁOSZENIA 08 - 14  września  2014

23 Niedziela Zwykła –  Rok A

7 września 2014 r.

 Refleksja

To, co kiedyś mieściło się z trudem w przypominającym małą szafkę komputerze, dzisiaj nosimy w smartfonie w kieszeni lub torebce. Coraz bardziej wymyślne metody parzenia kawy, kojarzone do niedawna z krajami Południa, wypierają z naszych domów tradycyjną zalewajkę. Rukola, ser feta, tzatziki i tortille zastępują w lodówkach dobrze znane sery, sałaty itd. Niejedna rodzina odkładając pieniądze na wakacyjny wyjazd, wybiera już nie polskie Pomorze z rozkapryszoną pogodą, ale gorącą Dalmację z adriatyckimi riwierami.

Współczesny świat krzyczy: „Możesz więcej!” – więcej kupić, więcej zjeść, więcej mieć, więcej umieć, więcej przeżyć.

„Czy człowiek w kontekście postępu staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabszych, bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim?” – pytał w 1979 roku św. Jan Paweł II.

Jeżeli żyje Ci się lepiej niż kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu, to zadaj sobie pytanie o miłość. Czy bardziej kochasz? Czy masz w sobie więcej siły do służenia bliskim, przebaczania, czy po prostu do wysłuchania drugiego człowieka?

Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: „Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”.

Miłość sprawia, że żyje się lepiej – nie dlatego, że coś masz, ale dlatego, że kochając jesteś „większy”, niż byłeś jeszcze niedawno.
OGŁOSZENIA 01 - 07  września  2014

 • Modlitwa o pokój w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Biskupi polscy i niemieccy wspólnie uczczą 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W niedzielę 31 sierpnia w katedrze gliwickiej przewodniczący Episkopatów abp Stanisław Gądecki i kard. Reinhard Marx będą celebrować Mszę św. w intencji pokoju na świecie. Kolejnym punktem uroczystości będzie modlitwa ekumeniczna i międzywyznaniowa przy dawnej radiostacji gliwickiej. „Prowokacja Gliwicka”, czyli atak na radiostację w 1939 roku przez przebranych w polskie mundury Niemców, stał się dla Adolfa Hitlera pretekstem do rozpoczęcia wojny. Modlitwie w tym miejscu przewodniczyć będą abp Wiktor Skworc z Katowic i abp Ludwig Schick z Bambergu z grup kontaktowych obydwu Episkopatów.
 • w poniedziałek wsp. Bł. Bronisławy patronki diecezji
 • W tym tygodniu I czwartek miesiąca/ modlitwa o powołania/ I piątek i I sobota
 • W sobotę od 9. 3o Odwiedziny chorych
 • Za tydzień Dożynki parafialne. Suma o 12. oo
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny
 • W przyszłą  niedzielę kolekta na Seminarium i Kurię
 • We wtorek o 16 oo w Wilamowej zaś w piątek spotkanie kandydatów do bierzmowania obie klasy /z rodzicami obowiązkowo/

OGŁOSZENIA 24-31  sierpień  2014


 • We wtorek NMP Częstochowskiej
 • W piątek okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży przed nowym rokiem szkolnym
 • Na Górze św.  Anny we wtorek i środę pielgrzymka ministrantów
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny
 • Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. Decyzją Prezydium Konferencji Episkopatu Polski - dzień 26 sierpnia 2014 r. został ustanowiony Dniem Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie.


OGŁOSZENIA 18 - 24  sierpień  2014

 • Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Dziś, jutro i we wtorek z różnych miejscowości naszej diecezji wyruszają strumienie 38. Pieszej Pielgrzymki Opolska na Jasną Górę. W Roku Rodziny pielgrzymka jest okazją do refleksji nad pięknem i duchowym bogactwem życia rodzinnego. Jej motto brzmi: „Głosić radość Ewangelii w rodzinie”. Wszystkich parafian pozostających w tych dniach w swoich domach, czasem przykutych do łoża boleści, pozostających w swoich miejscach pracy i przy swoich obowiązkach zapraszam do duchowego pielgrzymowania i korzystania z duchowych owoców pielgrzymki poprzez dołączenie do niej swojego trudu, cierpienia i modlitwy.
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny
 • W razie potrzeby zgłaszamy się do Ojców Redemptorystów w Paczkowie

OGŁOSZENIA 11 - 17  sierpień  2014

19 Niedziela Zwykła –  Rok A

10 sierpnia 2014 r.

 Refleksja

Kiedy życie upływa spokojnie, wiara w Jezusa wydaje się bajecznie prosta: lubimy to, co Jezus mówi, mamy ochotę robić to, czego od nas wymaga, zwłaszcza gdy mówi o miłości.

Nadciąga burza, noc cierpień fizycznych, noc porażki, zdrady, starości. Jak wierzyć, że Jezus wydobędzie nas z tych odmętów?

Cud, który się wtedy wydarzył, może powtórzyć się teraz dla nas. Ten sam Jezus jest przy nas i mówi: „Nie bój się”. I mówi: „Przyjdź!”. Usłyszeć i zrozumieć to „przyjdź”, to odczuć w sobie ciepło ufności. Prosimy Go, aby pozwolił nam iść ku sobie, ku odrobinie stabilności i spokoju, a On mówi: „Przyjdź!” Jeśli walka z lękiem jest ciężka, czujemy na sobie Jego spojrzenie pełne czułej surowości: „Małej wiary, czemu wątpisz?”.

Gdy już usłyszymy ten głos mówiący: „Nie bój się”, czy wówczas zmienia się bieg wydarzeń? Niekoniecznie, choć czasem to się zdarza. Na pewno jednak zmieniamy się my, potrafimy nieść to, co wydawało nam się nie do uniesienia. „Ty jesteś Synem Bożym, z Tobą będę kroczył po wodach lęku i cierpienia”.

Dalej nie mogę już nic powiedzieć. Tylko ten, kto doświadczył takiej ufności, wie, co to znaczy: „I wiatr się uciszył”.

Andre Seve


 • 38 Piesza Pielgrzymka Opolska odbędzie się w dniach 17-23 sierpnia 2014 r. Z radością informujemy, że ruszyła oficjalna strona Pieszej Pielgrzymki Opolskiej o adresie: http://pielgrzymka-opolska.pl
 • Biskup Opolski serdecznie zaprasza do podjęcia trudu i radości pielgrzymowania na Jasną Górę w dniach 17 – 23 sierpnia br. Niech będzie to dla pielgrzymów czas słuchania i rozważania słowa Bożego, czas wytrwałej modlitwy i przemiany serc, czas wzajemnego ubogacania siebie i tworzenia wspólnoty Kościoła. W Roku Rodziny niech Pielgrzymka będzie nadto okazją do refleksji nad pięknem i duchowym bogactwem życia rodzinnego zgodnie z mottem pielgrzymki: „Głosić radość Ewangelii w rodzinie” oraz do modlitewnego zawierzenia Maryi naszych rodzin. Pozostających z rożnych przyczyn w swoich domach, czasem przykutych do łoża boleści, pozostających w swoich miejscach pracy i przy swoich obowiązkach zapraszamy do duchowego pielgrzymowania i korzystania z duchowych owoców pielgrzymki poprzez dołączenie do niej swojego trudu, cierpienia i modlitwy.
 • W przyszłą niedzielę rusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Spotkanie organizacyjne 6 żółtej u OO Werbistów w Nysie /salka/ o 19. oo
 • Dziś kolekta na światło w piątek na wydział teologiczny w Opolu. Bóg zapłać za ofiarę
 • W piątek uroczystość nakazana Wniebowzięcie NMP. Błogosławieństwo ziół i kwiatów
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny
 • Do nabycia Kalendarz Misjonarzy Oblatów na przyszły rok. 5,-
 • W Czwartek Ognisko modlitwy za Młodych od 17. oo.


OGŁOSZENIA 03 - 10  sierpień  2014

18 Niedziela Zwykła –  Rok A

3 sierpnia 2014 r.

 Refleksja

Jezus zna ludzkie głody. Spogląda na tłumy z tą przenikliwością miłości, która rozbudza w Nim poryw Bożego współczucia: „Dam wam chleba i dam wam o wiele więcej, Ja sam jestem chlebem na wasz wielki głód”.

Ewangelista dyskretnie nawiązuje do Eucharystii: „Wziął chleby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je”. Dziś w naszym rozważaniu zadamy sobie pytanie: czy przystępujemy do komunii, ponieważ czujemy głód, który jeden tylko Jezus może zaspokoić? (…).

Aby być nakarmionym przez Jezusa, konieczne jest żywe przebudzenie wiary, dlatego Mszę świętą rozpoczynamy przygotowaniem pokutnym, po którym otrzymujemy pokarm wiary. Człowiek wierzący pochwycony jest przez dwie rzeczywistości: rzeczywistość życia, praca, czas wolny, troski, miłości i trudy; oraz rzeczywistość Bożą. Nie są to dwie rzeczywistości równoległe ani przeciwstawne, jak to niekiedy mamy ochotę sobie wyobrażać. Bez Boga rzeczywistość życia jest uboga, ograniczona i przygniatająca. Ale gdy nasze życie przepełnione zostaje rzeczywistością Bożą, wtedy rozkwita ono  bezkresne, radosne, przeistoczone.

Wszystko to wiemy, ale szybko zapominamy i Chleb życia nie ma za bardzo czego karmić. Jeśli w tym momencie czujemy brak apetytu, spróbujmy wskrzesić swoją wiarę, a wówczas odnajdziemy prawdziwy głód rzeczywistości Boga i będziemy wiedzieli, dlaczego idziemy na Mszę świętą.

Andre Seve • 38 Piesza Pielgrzymka Opolska odbędzie się w dniach 17-23 sierpnia 2014 r. Z radością informujemy, że ruszyła oficjalna strona Pieszej Pielgrzymki Opolskiej o adresie: http://pielgrzymka-opolska.pl Na stronie znajdują się wszystkie najważniejsze informacje o pielgrzymce, a w przyszłości będzie ona uzupełniania o relacje, świadectwa, zdjęcia oraz materiały dla kapłanów.
 • Dziś także odpust Porcjunkuli MB Anielskiej
 • Dziś kolekta na Seminarium i diecezjalne instytucje. Za tydzień  na światło
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny
 • Do nabycia Kalendarz Misjonarzy Oblatów na przyszły rok. 5,-
 • W środę Święto Przemieniania Pańskiego
 • W czwartek Ognisko Modlitwy za młodych od 17. oo.

OGŁOSZENIA 28 lipiec - 03 sierpień  2014


17 Niedziela Zwykła –  Rok A

27 lipca 2014 r.

 Refleksja

„Każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Jak często wracasz myślami do przeszłości? Dzieciństwo, w którym na podwórku byliśmy zdolni zrobić coś z niczego… Szkoła, w której nauczyciel budził respekt u największych łobuzów… Spontaniczne spotkania z sąsiadami wynikające z tego, że mieliśmy więcej czasu… Praca zanurzona w atmosferze mniejszej nerwówki. Mówiąc krótko: „Kiedyś było lepiej”. Wydaje się, że to powiedzenie sprawdza się także, gdy popatrzymy na wiarę. Gdzie są dzisiaj te tłumy na majówkach i procesjach? Gdzie się podziała bojaźń Boża?

Jeśli się tak rzeczy mają, to może warto wkładać cały wysiłek, aby ocalić to, co nam zostało? Czy jednak w ten sposób nie patrzymy za bardzo do tyłu, w przeszłość? Czy dzisiaj nie ma pośród nas dobra, którego możemy nie zauważyć, jeśli będziemy „konserwować”, to co mamy od dawna? Przeszłość jest „inwestycją Pana Boga”. On liczy na to, że będziemy umieli pomnażać to, co dobre, a jednocześnie nie zaniedbamy znaków działania Ducha Świętego wokół nas.

„Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata” – niech te słowa papieża Franciszka zainspirują nas do łączenia tego, co stare z tym, co nowe.


 • Dziś w Starym Paczkowie Msza św. w intencji kierowców z błogosławieństwem pojazdów. Ofiara na misjonarzy diecezji opolskiej - 1 grosz za jeden szczęśliwie przejechany kilometr
 • W tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 • W sobotę od 9.3o Odwiedziny chorych
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny
 • Do nabycia Kalendarz Misjonarzy Oblatów na przyszły rok. 5,-
 • Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasna Górę. 38. Piesza Pielgrzymka Opolska odbędzie się w dniach 17-23 sierpnia 2014 r. Szczególnym „statio” pielgrzymki będzie Eucharystia i koncert dziękczynny za kanonizację Jana Pawła II we wtorek 19 sierpnia o godz. 16.oo na Górze św. Anny. Na to spotkanie zaproszeni są duchowi pielgrzymi i wszyscy diecezjanie.


OGŁOSZENIA 21 - 27 lipiec  2014

16 Niedziela Zwykła –  Rok A

20 lipca 2014 r.

 Refleksja

Co to jest modlitwa? Najpowszechniej się mniema, że to jest rozmowa. W rozmowie zawsze jest: „ja” i „ty”, w tym wypadku „Ty” pisane przez duże T. Początkowo doświadczenie modlitwy uczy, że „ja” wydaje się tu wiodące. Potem przekonujemy się, że naprawdę jest inaczej. Wiodące jest „Ty”, w którym bierze początek nasza modlitwa. (…) W modlitwie najważniejszy jest Bóg. Najważniejszy jest Chrystus, który stale wyzwala stworzenie z niewoli zepsucia i prowadzi ku wolności, ku chwale dzieci Bożych. Najważniejszy jest Duch Święty, który „przychodzi z pomocą naszej słabości”. Modlitwę zawsze zaczynamy z myślą, że to jest nasza inicjatywa. Tymczasem jest to zawsze Boża inicjatywa w nas. Dokładnie tak, jak pisze św. Paweł. Ta inicjatywa przywraca nam nasze własne człowieczeństwo, przywraca nam naszą szczególną godność. Owszem, wprowadza nas w wyższą godność dzieci Bożych, synów Bożych, którzy są oczekiwaniem całego stworzenia (…).

O modlitwie napisano bardzo dużo. Jeszcze więcej niż napisano, doświadczono modlitwy w dziejach rodzaju ludzkiego, a zwłaszcza w dziejach Izraela, a także w dziejach chrześcijaństwa. Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg. Świadczą o tym dzieje modlitwy mistycznej na Wschodzie i na Zachodzie: św. Franciszek, św. Teresa z Avila, św. Jan od Krzyża, św. Ignacy Loyola, a na Wschodzie na przykład św. Serafin z Sarowa i wielu innych.

św. Jan Paweł II


 • Dziś w Wilamowej o 17. oo Koncert festiwalu im. Moritza Brosiga
 • W środę Św. Brygidy, w piątek Św.  Jakuba i Św. Krzysztofa, w sobotę Św. Anny
 • W niedzielę w Starym Paczkowie specjalna Msza św. w intencji kierowców z błogosławieństwem pojazdów
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny
 • Do nabycia Kalendarz misjonarzy oblatów na przyszły rok. 5,-
 • Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 17 - 24 sierpnia 2014. Zapisy w kancelarii parafii w Paczkowie
 • Św. Krzysztof. W związku z przypadającym na dzień 25 lipca 2014r. liturgicznym wspomnieniem Św. Krzysztofa oraz powiązanymi obchodami Dnia Bezpiecznego Kierowcy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu zwrócił się z uprzejmą prośbą o przekazanie w tym dniu podczas liturgii lub ogłoszeń parafialnych do wszystkich kierowców oraz wiernych Apelu o zachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w parafiach diecezji opolskiej.
 • Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasna Górę. 38. Piesza Pielgrzymka Opolska odbędzie się w dniach 17-23 sierpnia 2014 r. Szczególnym „statio” pielgrzymki będzie Eucharystia i koncert dziękczynny za kanonizację Jana Pawła II we wtorek 19 sierpnia o godz. 16.oo na Górze św. Anny. Na to spotkanie zaproszeni są duchowi pielgrzymi i wszyscy diecezjanie.

OGŁOSZENIA 14 - 20 lipiec  2014

 • Dziś kolekta na światło. Bóg zapłać za ofiarę
 • Dziś o 16. oo w kościele parafialnym Nabożeństwo Fatimskie z procesją
 • Za tydzień w Wilamowej od 17. oo koncert muzyki w ramach Festiwalu Muzyki Brosiga
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny
 • Do nabycia Kalendarz misjonarzy oblatów na przyszły rok. 5,-
 • Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 17 - 24 sierpnia 2014. Zapisy w kancelarii parafii w Paczkowie

15 Niedziela Zwykła –  Rok A

13 lipca 2014 r.

  Refleksja

„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny”.

Jakim jestem siewcą? Jako ten, który przyjmuje słowo, naukę Chrystusa, jestem też tym, który pozwala (bądź nie) tej nauce owocować. W jaki sposób? Przekazuję ją dalej – życiem, słowem, codziennością. W ten sposób, także i ja jestem siewcą, czyli tym, który sieje ziarno dobra. Zasiać to dać początek czemuś – rzucić ziarno początku. Zanim ziarno wyda owoce, musi dojrzewać, kiełkować, musi mieć odpowiednią temperaturę, wilgotność, glebę. Przekładając to na rzeczywistość codziennych działań – żeby udało mi się coś osiągnąć (zrealizować), muszą zaistnieć sprzyjające okoliczności: czas, miejsce, ludzie.

„Oto siewca wyszedł siać”. Siewca, aby zasiać cokolwiek musi wyjść. Opuścić miejsce, w którym przebywał dotychczas, wejść w inną przestrzeń. Co to oznacza? W zależności od tego, co chcę uczynić, czasem może to być zmiana mojego patrzenia na ludzi, przewartościowanie dotychczasowego sposobu życia.

Wyjść siać to zdobyć się na wysiłek przyglądnięcia się tej nowej rzeczywistości, w którą wchodzę – poznać środowisko, ludzi, możliwości, które się przede mną otwierają.

Alicja Karłowska


OGŁOSZENIA 23 - 29  czerwiec 2014

12 Niedziela Zwykła –  Rok A

22 czerwca 2014 r.

Refleksja

Słońce z góry hojnie rozdziela swoje promienie na wszystkich, widzą je jednak tylko ci, którzy mają oczy, i to niezamknięte. Czyste światło dostrzegają jedynie ci, którzy dzięki czystości oczu widzą z całą ostrożnością, a nie ci, którzy mają oczy osłabione chorobą czy zaćmą lub czymś tego rodzaju. Podobnie Bóg udziela z góry wszystkim swej pomocy: jest On bowiem źródłem zbawienia i światła, z którego wiecznie wytryska miłosierdzie i dobroć. Korzystają z tej łaski – mocy do ćwiczenia się w cnocie, do osiągnięcia doskonałości i do czynienia cudów nie wszyscy bez różnicy, ale tylko ci, którzy realizują swe dobre postanowienia i czynem wykazują są miłość ku Bogu i wiarę, ci, którzy doskonale odwrócili się od złych czynów, a przylgnęli całkowicie do przykazań Bożych i skierowują oczy swego umysłu na Chrystusa, słońce sprawiedliwości.

Chrystus nie tylko ofiarowuje z góry swe niewidzialne ramię pomocy tym, którzy walczą, ale zachęca nas przez słowa Ewangelii i jasno do nas przemawia: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32). Patrzcie więc, że ani wy nie możecie głosić wiary w Chrystusa, ani też jej wyznawać bez otrzymania od Niego uprzednio pomocy i wsparcia; ani Pan nasz Jezus Chrystus nie wyzna was otwarcie w przyszłym świecie, nie połączy nas i nie przedstawi swojemu najwyższemu Ojcu, jeśli nie znajdzie w nas samych okazji do tego.

Grzegorz Palamas

 • Trwa oktawa Bożego Ciała. Tradycyjne procesje eucharystyczne wokół kościoła
 • W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała - błogosławieństwo wianków
 • Bóg zapłać za przygotowanie ołtarzy i obejść wokół domów
 • We wtorek uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
 • W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Dzień modlitwy o świętość kapłanów
 • W sobotę Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
 • W sobotę u ojców w Paczkowie odpust suma o 12. oo
 • W sobotę 42 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej
 • W przyszłą niedzielę Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła - kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej - Świętopietrze
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Miłujcie się
 • Złota myśl tygodnia
 • Nie wystarczy świadectwo przykładu, trzeba świadectwa słowa. (kard. Stefan Wyszyński)
 • Na wesoło
 • Nauczycielka rozmawia z dziećmi o ich marzeniach dotyczących przyszłości:
 • - Drogie dzieci, kim chciałybyście w przyszłości zostać?
 • - Ja chcę być księdzem – odpowiedział Krzysiu – bo bardzo kocham Pana Jezusa.
 • - A ja Policjantem, proszę pani – krzyknął Rafał - Bo wtedy mógłbym się bawić na środku ulicy, a mama nie mogłaby mi nic powiedzieć!
 • Idą dwie blondynki przez pustynie, jedna mówi do drugiej:
 • - Zobacz jak tu musiało byś ślisko.
 • - Czemu?
 • - Zobacz ile piachu wysypali.


OGŁOSZENIA 16 - 22 czerwiec 2014

 • Dziś kończy się czas komunii wielkanocnej
 • Dziś przed kościołem do puszki zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu
 • W czwartek Boże Ciało. Procesja do czterch ołtarzy. Przyozdabiamy domy odświętnie symbolami religijnymi.W tygodniu oktawy procesje wokół kościoła.
 • Zapraszam do sypania kwiatków dziewczynki i chętnych do noszenia baldachimu strażaków oraz do sztandarów
 • W sobotę i niedzielę na Górze Św. Anny pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców
 • W ubiegłym tygodniu na rzecz powodzian na Bałkanach w parafii złożono 350,- Bóg zapłać za ofiarę
 • Spotkanie formacyjne dla Parafialnych Rad Duszpasterskich. 21 czerwca w Nysie spotkają się przedstawiciele dekanatów: Głuchołazy, Grodków, Otmuchów i Paczków .
 • Spotkanie modlitewne dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Zgodnie z zapowiedzią Biskupa Opolskiego poczynioną podczas spotkania w Niedzielę Palmową z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych, w sobotę 21 czerwca w Prudniku-Lesie odbędzie się kolejne modlitewne spotkanie dla tych osób. Rozpocznie je koronka do Miłosierdzia Bożego z  konferencją o godz. 15. oo. W programie także: nabożeństwo Drogi Krzyżowej, przerwa na zawiązanie wspólnoty i rozmowy oraz Msza święta. Biskup Opolski serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy i rozważania Słowa Bożego osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, które swojej trudnej życiowej sytuacji nie mogą uzdrowić.


Złota myśl tygodnia

Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych. (Hans Urs von Balthasar)

Na wesoło

Mała rybka widzi łódź podwodną, płynie do mamy i mówi:

- Mamo, mamo zobacz co tam płynie

- Nie bój się, to tylko ludzie w konserwie.


Spotykają się dwa korniki, znajomi z podstawówki

- Kopę lat! Zapraszam cię na obiad.

- A co będzie?

- Szwedzki stół.

Informacja o ofercie programowej Radia Doxa do gazetki

Zachęcamy do słuchania diecezjalnego Radia Doxa. Osobom, które nie mogą osobiście uczestniczyć we Mszy świętej, polecamy codzienną transmisję Eucharystii z opolskiej katedry - można jej wysłuchać od poniedziałku do piątku o 6:oo, w soboty o 7:oo, a w niedziele przedpołudniowa transmisja między 10:oo a 11:oo. Zachęcamy do słuchania Radia Doxa i przekazania tej informacji szczególnie osobom, które ze względu na stan zdrowia, czy obowiązki zawodowe, mają trudności z dotarciem do świątyni. To istotna informacja również dla naszych bliskich przebywających poza granicami kraju, gdyż programu Radia Doxa (a więc i Mszy św.) można słuchać też w internecie, pod adresem www.doxa.fmOGŁOSZENIA 09-15 czerwiec 2014

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego –  Rok A

8 czerwca 2014 r.

Refleksja

Mamy w sobie, w naszym sercu Ducha Świętego. Możemy Go słuchać, albo nie. Jeśli słuchamy Ducha Świętego, to uczy On nas drogi mądrości, obdarowuje nas mądrością, pozwalającą nam postrzegać rzeczywistość oczyma Boga, słyszeć uszami Boga, miłować sercem Boga, osądzać rzeczy Bożym osądem. To właśnie jest mądrość, jaką nas obdarza Duch Święty, a my wszyscy możemy ją posiadać. Trzeba tylko o nią prosić Ducha Świętego. Pomyślcie o mamie w domu z dziećmi: kiedy jedno z nich robi jedno, inne myśli o drugim, i biedna matka biega z jednego krańca w drugi z problemami dzieci. A kiedy mamy się zmęczą i nakrzyczą na dzieci, czy jest to mądrość? Czy nakrzyczenie na dzieci jest mądrością? Co mówicie, jest to mądrość, czy nie? Nie! Natomiast kiedy matka bierze dziecko i delikatnie je strofuje, mówiąc: „Ale tego się nie robi, z tego, czy innego powodu...”, i cierpliwie wyjaśnia - czy to jest Boża mądrość? Tak! To jest to, co nam daje w życiu daje Duch Święty.

Następnie, na przykład w małżeństwie małżonkowie kłócą się, a następnie nie patrzą na siebie, albo patrzą z twarzą wykrzywioną grymasem - czy to jest Boża mądrość? Nie! Natomiast jeśli powiedzą, strapienie minęło, pogódźmy się, i na nowo zgodnie idą naprzód: czy to jest mądrość? To właśnie jest dar mądrości. Niech przyjdzie on do naszych domów, wraz z dziećmi, dla nas wszystkich! Tego nie można się nauczyć: jest to dar Ducha Świętego. Dlatego musimy prosić Pana, aby dał nam Ducha Świętego i dał nam dar mądrości, mądrość Boga. Aby nas nauczył patrzeć oczyma Boga, odczuwać sercem Boga, mówić słowami Boga. W ten sposób, z tą mądrością idziemy do przodu, budujemy rodzinę, budujemy Kościół i wszyscy się uświęcamy.

Papież Franciszek