Get Adobe Flash player


Ogłoszenia Duszpasterskie

ROK RODZINY

OGŁOSZENIA 28 lipiec - 03 sierpień  2014


17 Niedziela Zwykła –  Rok A

27 lipca 2014 r.

 Refleksja

„Każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Jak często wracasz myślami do przeszłości? Dzieciństwo, w którym na podwórku byliśmy zdolni zrobić coś z niczego… Szkoła, w której nauczyciel budził respekt u największych łobuzów… Spontaniczne spotkania z sąsiadami wynikające z tego, że mieliśmy więcej czasu… Praca zanurzona w atmosferze mniejszej nerwówki. Mówiąc krótko: „Kiedyś było lepiej”. Wydaje się, że to powiedzenie sprawdza się także, gdy popatrzymy na wiarę. Gdzie są dzisiaj te tłumy na majówkach i procesjach? Gdzie się podziała bojaźń Boża?

Jeśli się tak rzeczy mają, to może warto wkładać cały wysiłek, aby ocalić to, co nam zostało? Czy jednak w ten sposób nie patrzymy za bardzo do tyłu, w przeszłość? Czy dzisiaj nie ma pośród nas dobra, którego możemy nie zauważyć, jeśli będziemy „konserwować”, to co mamy od dawna? Przeszłość jest „inwestycją Pana Boga”. On liczy na to, że będziemy umieli pomnażać to, co dobre, a jednocześnie nie zaniedbamy znaków działania Ducha Świętego wokół nas.

„Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata” – niech te słowa papieża Franciszka zainspirują nas do łączenia tego, co stare z tym, co nowe.


 • Dziś w Starym Paczkowie Msza św. w intencji kierowców z błogosławieństwem pojazdów. Ofiara na misjonarzy diecezji opolskiej - 1 grosz za jeden szczęśliwie przejechany kilometr
 • W tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 • W sobotę od 9.3o Odwiedziny chorych
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny
 • Do nabycia Kalendarz Misjonarzy Oblatów na przyszły rok. 5,-
 • Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasna Górę. 38. Piesza Pielgrzymka Opolska odbędzie się w dniach 17-23 sierpnia 2014 r. Szczególnym „statio” pielgrzymki będzie Eucharystia i koncert dziękczynny za kanonizację Jana Pawła II we wtorek 19 sierpnia o godz. 16.oo na Górze św. Anny. Na to spotkanie zaproszeni są duchowi pielgrzymi i wszyscy diecezjanie.


OGŁOSZENIA 21 - 27 lipiec  2014

16 Niedziela Zwykła –  Rok A

20 lipca 2014 r.

 Refleksja

Co to jest modlitwa? Najpowszechniej się mniema, że to jest rozmowa. W rozmowie zawsze jest: „ja” i „ty”, w tym wypadku „Ty” pisane przez duże T. Początkowo doświadczenie modlitwy uczy, że „ja” wydaje się tu wiodące. Potem przekonujemy się, że naprawdę jest inaczej. Wiodące jest „Ty”, w którym bierze początek nasza modlitwa. (…) W modlitwie najważniejszy jest Bóg. Najważniejszy jest Chrystus, który stale wyzwala stworzenie z niewoli zepsucia i prowadzi ku wolności, ku chwale dzieci Bożych. Najważniejszy jest Duch Święty, który „przychodzi z pomocą naszej słabości”. Modlitwę zawsze zaczynamy z myślą, że to jest nasza inicjatywa. Tymczasem jest to zawsze Boża inicjatywa w nas. Dokładnie tak, jak pisze św. Paweł. Ta inicjatywa przywraca nam nasze własne człowieczeństwo, przywraca nam naszą szczególną godność. Owszem, wprowadza nas w wyższą godność dzieci Bożych, synów Bożych, którzy są oczekiwaniem całego stworzenia (…).

O modlitwie napisano bardzo dużo. Jeszcze więcej niż napisano, doświadczono modlitwy w dziejach rodzaju ludzkiego, a zwłaszcza w dziejach Izraela, a także w dziejach chrześcijaństwa. Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg. Świadczą o tym dzieje modlitwy mistycznej na Wschodzie i na Zachodzie: św. Franciszek, św. Teresa z Avila, św. Jan od Krzyża, św. Ignacy Loyola, a na Wschodzie na przykład św. Serafin z Sarowa i wielu innych.

św. Jan Paweł II


 • Dziś w Wilamowej o 17. oo Koncert festiwalu im. Moritza Brosiga
 • W środę Św. Brygidy, w piątek Św.  Jakuba i Św. Krzysztofa, w sobotę Św. Anny
 • W niedzielę w Starym Paczkowie specjalna Msza św. w intencji kierowców z błogosławieństwem pojazdów
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny
 • Do nabycia Kalendarz misjonarzy oblatów na przyszły rok. 5,-
 • Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 17 - 24 sierpnia 2014. Zapisy w kancelarii parafii w Paczkowie
 • Św. Krzysztof. W związku z przypadającym na dzień 25 lipca 2014r. liturgicznym wspomnieniem Św. Krzysztofa oraz powiązanymi obchodami Dnia Bezpiecznego Kierowcy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu zwrócił się z uprzejmą prośbą o przekazanie w tym dniu podczas liturgii lub ogłoszeń parafialnych do wszystkich kierowców oraz wiernych Apelu o zachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w parafiach diecezji opolskiej.
 • Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasna Górę. 38. Piesza Pielgrzymka Opolska odbędzie się w dniach 17-23 sierpnia 2014 r. Szczególnym „statio” pielgrzymki będzie Eucharystia i koncert dziękczynny za kanonizację Jana Pawła II we wtorek 19 sierpnia o godz. 16.oo na Górze św. Anny. Na to spotkanie zaproszeni są duchowi pielgrzymi i wszyscy diecezjanie.

OGŁOSZENIA 14 - 20 lipiec  2014

 • Dziś kolekta na światło. Bóg zapłać za ofiarę
 • Dziś o 16. oo w kościele parafialnym Nabożeństwo Fatimskie z procesją
 • Za tydzień w Wilamowej od 17. oo koncert muzyki w ramach Festiwalu Muzyki Brosiga
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny
 • Do nabycia Kalendarz misjonarzy oblatów na przyszły rok. 5,-
 • Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 17 - 24 sierpnia 2014. Zapisy w kancelarii parafii w Paczkowie

15 Niedziela Zwykła –  Rok A

13 lipca 2014 r.

  Refleksja

„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny”.

Jakim jestem siewcą? Jako ten, który przyjmuje słowo, naukę Chrystusa, jestem też tym, który pozwala (bądź nie) tej nauce owocować. W jaki sposób? Przekazuję ją dalej – życiem, słowem, codziennością. W ten sposób, także i ja jestem siewcą, czyli tym, który sieje ziarno dobra. Zasiać to dać początek czemuś – rzucić ziarno początku. Zanim ziarno wyda owoce, musi dojrzewać, kiełkować, musi mieć odpowiednią temperaturę, wilgotność, glebę. Przekładając to na rzeczywistość codziennych działań – żeby udało mi się coś osiągnąć (zrealizować), muszą zaistnieć sprzyjające okoliczności: czas, miejsce, ludzie.

„Oto siewca wyszedł siać”. Siewca, aby zasiać cokolwiek musi wyjść. Opuścić miejsce, w którym przebywał dotychczas, wejść w inną przestrzeń. Co to oznacza? W zależności od tego, co chcę uczynić, czasem może to być zmiana mojego patrzenia na ludzi, przewartościowanie dotychczasowego sposobu życia.

Wyjść siać to zdobyć się na wysiłek przyglądnięcia się tej nowej rzeczywistości, w którą wchodzę – poznać środowisko, ludzi, możliwości, które się przede mną otwierają.

Alicja Karłowska


OGŁOSZENIA 23 - 29  czerwiec 2014

12 Niedziela Zwykła –  Rok A

22 czerwca 2014 r.

Refleksja

Słońce z góry hojnie rozdziela swoje promienie na wszystkich, widzą je jednak tylko ci, którzy mają oczy, i to niezamknięte. Czyste światło dostrzegają jedynie ci, którzy dzięki czystości oczu widzą z całą ostrożnością, a nie ci, którzy mają oczy osłabione chorobą czy zaćmą lub czymś tego rodzaju. Podobnie Bóg udziela z góry wszystkim swej pomocy: jest On bowiem źródłem zbawienia i światła, z którego wiecznie wytryska miłosierdzie i dobroć. Korzystają z tej łaski – mocy do ćwiczenia się w cnocie, do osiągnięcia doskonałości i do czynienia cudów nie wszyscy bez różnicy, ale tylko ci, którzy realizują swe dobre postanowienia i czynem wykazują są miłość ku Bogu i wiarę, ci, którzy doskonale odwrócili się od złych czynów, a przylgnęli całkowicie do przykazań Bożych i skierowują oczy swego umysłu na Chrystusa, słońce sprawiedliwości.

Chrystus nie tylko ofiarowuje z góry swe niewidzialne ramię pomocy tym, którzy walczą, ale zachęca nas przez słowa Ewangelii i jasno do nas przemawia: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32). Patrzcie więc, że ani wy nie możecie głosić wiary w Chrystusa, ani też jej wyznawać bez otrzymania od Niego uprzednio pomocy i wsparcia; ani Pan nasz Jezus Chrystus nie wyzna was otwarcie w przyszłym świecie, nie połączy nas i nie przedstawi swojemu najwyższemu Ojcu, jeśli nie znajdzie w nas samych okazji do tego.

Grzegorz Palamas

 • Trwa oktawa Bożego Ciała. Tradycyjne procesje eucharystyczne wokół kościoła
 • W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała - błogosławieństwo wianków
 • Bóg zapłać za przygotowanie ołtarzy i obejść wokół domów
 • We wtorek uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
 • W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Dzień modlitwy o świętość kapłanów
 • W sobotę Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
 • W sobotę u ojców w Paczkowie odpust suma o 12. oo
 • W sobotę 42 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej
 • W przyszłą niedzielę Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła - kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej - Świętopietrze
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Miłujcie się
 • Złota myśl tygodnia
 • Nie wystarczy świadectwo przykładu, trzeba świadectwa słowa. (kard. Stefan Wyszyński)
 • Na wesoło
 • Nauczycielka rozmawia z dziećmi o ich marzeniach dotyczących przyszłości:
 • - Drogie dzieci, kim chciałybyście w przyszłości zostać?
 • - Ja chcę być księdzem – odpowiedział Krzysiu – bo bardzo kocham Pana Jezusa.
 • - A ja Policjantem, proszę pani – krzyknął Rafał - Bo wtedy mógłbym się bawić na środku ulicy, a mama nie mogłaby mi nic powiedzieć!
 • Idą dwie blondynki przez pustynie, jedna mówi do drugiej:
 • - Zobacz jak tu musiało byś ślisko.
 • - Czemu?
 • - Zobacz ile piachu wysypali.


OGŁOSZENIA 16 - 22 czerwiec 2014

 • Dziś kończy się czas komunii wielkanocnej
 • Dziś przed kościołem do puszki zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu
 • W czwartek Boże Ciało. Procesja do czterch ołtarzy. Przyozdabiamy domy odświętnie symbolami religijnymi.W tygodniu oktawy procesje wokół kościoła.
 • Zapraszam do sypania kwiatków dziewczynki i chętnych do noszenia baldachimu strażaków oraz do sztandarów
 • W sobotę i niedzielę na Górze Św. Anny pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców
 • W ubiegłym tygodniu na rzecz powodzian na Bałkanach w parafii złożono 350,- Bóg zapłać za ofiarę
 • Spotkanie formacyjne dla Parafialnych Rad Duszpasterskich. 21 czerwca w Nysie spotkają się przedstawiciele dekanatów: Głuchołazy, Grodków, Otmuchów i Paczków .
 • Spotkanie modlitewne dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Zgodnie z zapowiedzią Biskupa Opolskiego poczynioną podczas spotkania w Niedzielę Palmową z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych, w sobotę 21 czerwca w Prudniku-Lesie odbędzie się kolejne modlitewne spotkanie dla tych osób. Rozpocznie je koronka do Miłosierdzia Bożego z  konferencją o godz. 15. oo. W programie także: nabożeństwo Drogi Krzyżowej, przerwa na zawiązanie wspólnoty i rozmowy oraz Msza święta. Biskup Opolski serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy i rozważania Słowa Bożego osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, które swojej trudnej życiowej sytuacji nie mogą uzdrowić.


Złota myśl tygodnia

Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych. (Hans Urs von Balthasar)

Na wesoło

Mała rybka widzi łódź podwodną, płynie do mamy i mówi:

- Mamo, mamo zobacz co tam płynie

- Nie bój się, to tylko ludzie w konserwie.


Spotykają się dwa korniki, znajomi z podstawówki

- Kopę lat! Zapraszam cię na obiad.

- A co będzie?

- Szwedzki stół.

Informacja o ofercie programowej Radia Doxa do gazetki

Zachęcamy do słuchania diecezjalnego Radia Doxa. Osobom, które nie mogą osobiście uczestniczyć we Mszy świętej, polecamy codzienną transmisję Eucharystii z opolskiej katedry - można jej wysłuchać od poniedziałku do piątku o 6:oo, w soboty o 7:oo, a w niedziele przedpołudniowa transmisja między 10:oo a 11:oo. Zachęcamy do słuchania Radia Doxa i przekazania tej informacji szczególnie osobom, które ze względu na stan zdrowia, czy obowiązki zawodowe, mają trudności z dotarciem do świątyni. To istotna informacja również dla naszych bliskich przebywających poza granicami kraju, gdyż programu Radia Doxa (a więc i Mszy św.) można słuchać też w internecie, pod adresem www.doxa.fmOGŁOSZENIA 09-15 czerwiec 2014

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego –  Rok A

8 czerwca 2014 r.

Refleksja

Mamy w sobie, w naszym sercu Ducha Świętego. Możemy Go słuchać, albo nie. Jeśli słuchamy Ducha Świętego, to uczy On nas drogi mądrości, obdarowuje nas mądrością, pozwalającą nam postrzegać rzeczywistość oczyma Boga, słyszeć uszami Boga, miłować sercem Boga, osądzać rzeczy Bożym osądem. To właśnie jest mądrość, jaką nas obdarza Duch Święty, a my wszyscy możemy ją posiadać. Trzeba tylko o nią prosić Ducha Świętego. Pomyślcie o mamie w domu z dziećmi: kiedy jedno z nich robi jedno, inne myśli o drugim, i biedna matka biega z jednego krańca w drugi z problemami dzieci. A kiedy mamy się zmęczą i nakrzyczą na dzieci, czy jest to mądrość? Czy nakrzyczenie na dzieci jest mądrością? Co mówicie, jest to mądrość, czy nie? Nie! Natomiast kiedy matka bierze dziecko i delikatnie je strofuje, mówiąc: „Ale tego się nie robi, z tego, czy innego powodu...”, i cierpliwie wyjaśnia - czy to jest Boża mądrość? Tak! To jest to, co nam daje w życiu daje Duch Święty.

Następnie, na przykład w małżeństwie małżonkowie kłócą się, a następnie nie patrzą na siebie, albo patrzą z twarzą wykrzywioną grymasem - czy to jest Boża mądrość? Nie! Natomiast jeśli powiedzą, strapienie minęło, pogódźmy się, i na nowo zgodnie idą naprzód: czy to jest mądrość? To właśnie jest dar mądrości. Niech przyjdzie on do naszych domów, wraz z dziećmi, dla nas wszystkich! Tego nie można się nauczyć: jest to dar Ducha Świętego. Dlatego musimy prosić Pana, aby dał nam Ducha Świętego i dał nam dar mądrości, mądrość Boga. Aby nas nauczył patrzeć oczyma Boga, odczuwać sercem Boga, mówić słowami Boga. W ten sposób, z tą mądrością idziemy do przodu, budujemy rodzinę, budujemy Kościół i wszyscy się uświęcamy.

Papież Franciszek

Ogłoszenia 02  - 08 czerwiec 2014

 • Dziś kolekta na Seminarium Duchowne
 • Przed kościołem do puszki zbiórka na Świątynię Opatrzności w Warszawie
 • Za tydzień na światło.
 • Przed kościołem na powodzian na Bałkanach
 • W tym tygodniu I czwartek /ognisko modlitwy za młodych/ I piątek i sobota miesiąca
 • W sobotę od 9. 3o Odwiedziny Chorych
 • W sobotę o 10. oo w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie
 • Trwa nowenna do Ducha Świętego
 • Pielgrzymka do Fatimy. Do 2 czerwca II rata wpłaty a do 25 czerwca III rata. Proszę o podanie danych związanych z wyjazdem: dokładny adres, telefon kontaktowy, pesel, numer dowodu lub paszportu
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego –  Rok A

1 czerwca 2014 r.

 Refleksja

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, jedni oddali Mu pokłon, niektórzy jednak wątpili”. Jest to ostatnie Jego ukazanie się w Galilei, gdy wysłał ich, by chrzcili. A jeśli niektórzy wątpili, podziwiaj ich prawdomówność: nie zatajają swoich słabości aż do ostatniego dnia. A jednak i oni wzmocnili się Jego widokiem.

Co zatem mówi, gdy ich ujrzał? „Dana jest Mi wszelka władza na niebie i na ziemi”. Znów przemawia do nich na sposób bardziej ludzki, bo nie otrzymali jeszcze Ducha, który mógłby ich wznieść wyżej. „Idźcie [więc] i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem”. Podaje polecenia: jedne dotyczą nauki oraz drugie odnoszące się do przykazań. Nie wspomina o Żydach, ani nie przypomina tego, co się stało, ani nie wyrzuca Piotrowi jego zaparcia, ani innym ich ucieczki. Nakazuje im rozejść się po całej ziemi, powierzając im treść nauki wyrażającej się we chrzcie.

Dalej, ponieważ przykazał im wielkie rzeczy, mówi, by ich podnieść na duchu: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Czy widzisz znów Jego własną moc? Czy widzisz, że poprzednie słowa powiedział do nich, uniżając samego siebie? Powiedział, że będzie nie tylko z nimi, ale też ze wszystkimi po nich, którzy będą wierzyć. Przecież apostołowie nie mieli żyć „aż do skończenia świata”, lecz mówi do wiernych jakby do jednego ciała.

św. Jan Chryzostom

Ogłoszenia 26 maj - 01 czerwiec 2014

 • W poniedziałek, wtorek i środę Dni Krzyżowe. Celem tych dni jest modlitwa o obfite plony ziemi i błogosławieństwo w pracy
 • W poniedziałek Dzień Matki
 • W piątek rozpoczynamy nowennę do Ducha Świętego przed Zesłaniem Ducha Świętego
 • W sobotę Święto Nawiedzenia NMP
 • w przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Kolekta na Seminarium
 • Do puszki na Świątynię Opatrzności w Warszawie
 • W niedzielę Dzień Dziecka
 • Pielgrzymka do Fatimy. Do 2 czerwca II rata wpłaty do 25 III rata. Proszę o podanie danych związanych z wyjazdem: dokładny adres, telefon kontaktowy,  pesel, numer dowodu lub paszportu
 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny  i MGN

Ogłoszenia 19 -25 maj 2014

 • Prasa katolicka: Gość Niedzielny  i Mały Gość Niedzielny
 • We wtorek spotkanie wiejskie o 18. oo

Ogłoszenia    11 - 18  maja 2014


·     Dziś kolekta na światło. Bóg zapłać za ofiarę!

·     W poniedziałek, wtorek i środę Triduum modlitewne przed bierzmowaniem dla młodzieży kl. III. Zapraszam wraz z rodzicami  na nabożeństwo majowe do kościoła  parafialnego

·     We wtorek nabożeństwo Fatimskie z procesją

·     We czwartek w Trzeboszowicach o 19. oo próba dla bierzmowanych

·     Prasa katolicka: Gość Niedzielny  z filmem "Christteros" cena 7 ,-

·   Tydzień Modlitw o Powołania. W dniach od 11 do 17 maja Kościół powszechny przeżywać będzie 51 Światowy Tydzień Modlitw o Powołania. Hasłem tego tygodnia będą słowa „Powołania świadectwem wiary”.Niedziela 4 Wielkanocna –  Rok A

11 maja 2014 r.

Refleksja

„Amen, amen powiadam wam: kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i zbójcą…”.

Wielu bowiem jest takich, którzy żyjąc według jakiegoś zwyczaju tego życia, nazwani są dobrymi ludźmi, dobrymi mężami, dobrymi niewiastami, niewinnymi i jakby zachowującymi to, co Prawo przepisuje: szanują swoich rodziców, nie cudzołożą, nie zabijają ludzi, nie kradną, nie składają przeciw komukolwiek fałszywego świadectwa i tak dalej. Zdają się jakoby wypełniać nakazy Prawa, a jednak nie są chrześcijanami. I wielu się z nich chlubi jak owi pytający: „Czyż i my ślepi jesteśmy?” Ponieważ jednak nie wiedzą, do jakiego celu kierować to wszystko, co czynią, daremnie to czynią. Pan w dzisiejszym czytaniu podał przypowieść o swej trzodzie i o bramie, przez którą wchodzi się do owczarni. Mogą więc poganie mówić: dobrze żyjemy. Jeśli jednak nie wchodzą przez bramę, na co się im przyda to, czym się chwalą? Na to bowiem każdemu powinno przydać się dobre życie, aby mu było dane życie wieczne; jeśli bowiem nie ma wiecznego życia, to na co się przyda żyć dobrze? Nie można bowiem mówić o tych, iż dobrze żyją, którzy celu dobrego życia nie znają z powodu ślepoty, albo też nim gardzą przez pychę. Nikt zaś nie ma prawdziwej i niezawodnej nadziei, iż wiecznie żyć będzie, jeśli nie uznaje życia, którym jest Chrystus, i nie wchodzi przez bramę do owczarni.

św. Augustyn


Ogłoszenia    04 - 11 maja 2014

·     Dziś kolekta na Seminarium duchowne i diecezjalne instytucje

·  W czwartek Uroczystość Św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

·  W sobotę od 9. oo  odwiedziny chorych

·  W sobotę w Starym Paczkowie o 14. 3o  próba dla dzieci rocznicowych

·  Prasa katolicka: Gość Niedzielny

· Tydzień Biblijny. W dniach od 4 do 10 maja Kościół Polski przeżywać będzie 6 Tydzień Biblijny pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Hasłem tego tygodnia będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Tak Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat” (J 11,27).

·  Święcenia diakonów dla diecezji opolskiej. Dnia 10 maja 2014 r. w kościele seminaryjno-akademickim pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu Ks. Biskup Rudolf Pierskała udzieli święceń diakonatu następującym alumnom z diecezji opolskiej: Kamil Bania - par. św. Michała Archanioła w Prudniku; Dawid Kontny - par. św. Mikołaja i Św. Małgorzaty w Wysokiej; Mateusz Kozielski - par. św. Antoniego w Zdzieszowicach; Dominik Mamełka - par. św. Jana Chrzciciela w Powidzku; Kamil Mieszkowski - par. św. Piotra i Pawła w Opolu; Daniel Nowak - par. św. Stanisława i Naw. NMP w Płużnicy Wielkiej; Dominik Paterak - par. Jadwigi Śląskiej w Nowym Lesie; Mateusz Wieczorek - par. Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi.


Niedziela 3. Wielkanocna –  Rok A

4 maja 2014 r.

 Refleksja

„A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela”.

O uczniowie, spodziewaliście się, to znaczy, że już się nie spodziewacie? Oto Chrystus żyje, a nadzieja w was umarła? A przecież żyje Chrystus, ale żyjący Chrystus znajduje umarłe serca uczniów, których oczom objawił się i nie objawił, był widziany, a zarazem zakryty. Bo gdyby Go nie widzieli, jakby mogli Mu odpowiadać na Jego pytania, a sami zapytywani odpowiadać? Na drodze szedł z nimi jako towarzysz, a przecież On był ich wodzem. Tak więc widzieli Go, ale Go nie poznali. Oczy ich bowiem były powstrzymywane, jak to słyszeliśmy, aby Go nie poznali. Nie były powstrzymywane, aby Go nie widzieli, ale aby Go nie poznali.

Nuże bracia, gdzie chciał Pan, aby Go poznano? W łamaniu chleba. Jesteśmy pewni: gdy łamiemy chleb, poznajemy Pana. Chciał On być poznany właśnie w ten sposób ze względu na nas, którzy wprawdzie nie widzieliśmy Go w ciele, ale mieliśmy przecież spożywać Jego ciało. Kimkolwiek jesteś, wierny, kimkolwiek jesteś, nie na próżno jesteś nazwany chrześcijaninem; kimkolwiek jesteś, który słuchasz słowa Bożego z bojaźnią i nadzieją, niech cię pocieszy łamanie chleba. Nieobecność Pana nie jest nieobecnością – miej wiarę, a z tobą jest Ten, którego nie widzisz (…).

Przyjdzie to, czego nie widzimy, przyjdzie, bracie, przyjdzie, ty jednak, bracie, bacz, jak cię znajdzie!... Bądź pewny, przyjdzie. I nie tylko przyjdzie, ale przyjdzie wtedy nawet, kiedy nie chcesz.

św. Augustyn